Εφόσον παραδώσετε τον υπολογιστή σας στη PCU Karadimas Georgios προς επισκευή αποδέχεστε τα παρακάτω:

  • Τα στοιχεία που δηλώνονται κατά την παράδοση / αποστολή του υπολογιστή είναι αληθή και ορθά και σε αυτά εκδίδονται όλα τα παραστατικά. Ο πελάτης φέρει όλη την ευθύνη σε ενδεχόμενο έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία.

  • Ο πελάτης δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη του υπολογιστή που παραδίδει / αποστέλλει προς επισκευή. Η PCU – Karadimas Georgios δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αποδείξεως του αντιθέτου.

  • Για να παραλάβει ο πελάτης το επισκευασμένο του μηχάνημα από επισκευή θα πρέπει να εξοφλήσει εξολοκλήρου το οφειλόμενο ποσό επισκευής. Σε αντίθετη περίπτωση η PCU μπορεί να το παρακρατήσει μέχρι την οριστική εξόφληση του.

  • Σε περίπτωση διακοπής της επισκευής κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, επιβάλλεται η ελάχιστη χρέωση ελέγχου του μηχανήματος βάση του εκάστοτε τιμοκαταλόγου, και το μηχάνημα επιστρέφετε είτε στην αρχική κατάσταση είτε στην κατάσταση που έχει περιέλθει κατά την διάρκεια ελέγχου της συσκευής χωρίς η PCU να φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε περίπτωση που έχει προκαταβληθεί ποσό για την επισκευή ή για την παραγγελία ανταλλακτικού, το ποσό αυτό περιέρχεται οριστικά και αμετάκλητα στην ιδιοκτησία της PCU.

  • Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά, με email ή με SMS για το τελικό κόστος και την παραλαβή του από το Service. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλάβει τον υπολογιστή εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, το κόστος επισκευής επιβαρύνεται με έξοδα φύλαξης 1€ για κάθε επιπλέον ημέρα παραμονής στην αποθήκη του Service. H PCU διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει το επισκευασμένο μηχάνημα στον πελάτη με courier με αντικαταβολή και χρέωση του πελάτη.

  • Στις περιπτώσεις επισκευής της μητρικής κάρτας ή της κάρτας γραφικών, η PCU δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν κατά την προσπάθεια επισκευής.