Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος pcu.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο ιστότοπος pcu.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, τιμολόγησης ή παροχής υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου pcu.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου pcu.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο ιστότοπος pcu.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies αποτελούνται από τμήματα κώδικα εγκατεστημένα στο πρόγραμμα περιήγησης που βοηθούν τον κάτοχο στην παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται. Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους εγκαθίστανται τα cookies ενδέχεται επίσης να απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη.

Τεχνικά cookies και cookies που εξυπηρετούν σκοπούς συγκέντρωσης στατιστικών Απαραίτητη δραστηριότητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας

Η παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει την περίοδο λειτουργίας του χρήστη και να πραγματοποιήσει άλλες δραστηριότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του, π.χ. σε σχέση με την κατανομή της κυκλοφορίας.

Δραστηριότητα σχετικά με την αποθήκευση προτιμήσεων, βελτιστοποίησης και στατιστικών στοιχείων.

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις περιήγησης και για να βελτιστοποιεί την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μεταξύ αυτών των Cookies είναι, για παράδειγμα, αυτά που ορίζουν τη γλώσσα και το νόμισμα ή για τη διαχείριση στατιστικών που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ιδιοκτήτη του ισοτόπου.

Άλλοι τύποι cookies ή εργαλεία τρίτων που ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουν.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρατίθενται παρακάτω συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σε συγκεντρωτική μορφή και ενδέχεται να μην απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη ή ενδέχεται να διαχειρίζονται απευθείας από τον Ιδιοκτήτη – ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται – χωρίς τη βοήθεια τρίτων.

Αν οι υπηρεσίες που εκτελούνται από τρίτους περιλαμβάνονται στα παρακάτω εργαλεία, αυτά ενδέχεται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των συνήθων περιήγησης χρηστών – πέραν των πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν και χωρίς γνώση του Κατόχου. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου των αναφερόμενων υπηρεσιών για λεπτομερείς πληροφορίες.

Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες

Αυτές οι υπηρεσίες σάς επιτρέπουν να βλέπετε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της εφαρμογής και να αλληλεπιδράτε μαζί τους.

Εάν μια υπηρεσία αυτού του είδους είναι εγκατεστημένη, μπορεί ακόμα να συλλέγει δεδομένα επισκεψιμότητας για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Το Vimeo είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης περιεχομένου βίντεο που παρέχεται από τη Vimeo, LLC που επιτρέπει στην εφαρμογή αυτή να ενσωματώνει περιεχόμενο αυτού του είδους στις σελίδες της.

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Δεδομένα cookie και χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου

Πώς μπορώ να διαχειριστώ την εγκατάσταση των Cookies;

Εκτός από τα όσα ορίζονται στο παρόν έγγραφο, ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται προτιμήσεις για cookies απευθείας από το δικό του πρόγραμμα περιήγησης και να εμποδίζει – για παράδειγμα – τρίτους να τα εγκαταστήσουν. Μέσα από τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης, είναι επίσης δυνατή η διαγραφή των cookies που έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των cookies που ενδεχομένως έχουν αποθηκεύσει τη συγκατάθεσή τους για την εγκατάσταση cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την απενεργοποίηση όλων των Cookies, η λειτουργία αυτού του ιστότοπου μπορεί να επιρεαστεί. Οι χρήστες μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής τους στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Windows Explorer.
Στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους, οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αποχωρήσουν από την δραστηριότητα παρακολούθησης χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης – εφόσον παρέχεται – ή επικοινωνώντας με το τρίτο μέρος.

Παρά τα παραπάνω, ο κάτοχος ενημερώνει ότι οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από το: Your Online Choices. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν τις προτιμήσεις παρακολούθησης για τα περισσότερα από τα εργαλεία διαφήμισης. Ο ιδιοκτήτης συνιστά επομένως στους Χρήστες να κάνουν χρήση αυτού του πόρου επιπλέον των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.

Ελεγκτής δεδομένων και ιδιοκτήτης

PCU – Karadimas Georgios – Υφασίου 27, Ζωγράφου, 15772, Ελλάδα, Τηλ. 2107473206

Δεδομένου ότι η εγκατάσταση των cookies τρίτων μερών και άλλων συστημάτων παρακολούθησης μέσω των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτή την εφαρμογή δεν μπορεί να ελεγχθεί τεχνικά από τον κάτοχο, οι συγκεκριμένες αναφορές σε cookies και συστήματα εντοπισμού που έχουν εγκατασταθεί από τρίτους πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά. Για να λάβετε πλήρεις πληροφορίες, συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου για τις αντίστοιχες υπηρεσίες τρίτων που παρατίθενται σε αυτό το έγγραφο.
Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας που συνδέεται με τον εντοπισμό τεχνολογιών που βασίζονται σε Cookies και την πολύ στενή ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία του ιστού, οι χρήστες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies και οποιαδήποτε πιθανή χρήση από αυτούς – για παράδειγμα, από τρίτους – που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου.

Ορισμοί και νομικές παραπομπές

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο, ένα ίδρυμα ή μια ένωση, η οποία είναι ή μπορεί να εξακριβωθεί, έστω και έμμεσα, με αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης.

Δεδομένα χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την παρούσα Εφαρμογή (ή από υπηρεσίες τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εφαρμογή), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, του μεγέθους του αρχείου που ελήφθη σε απάντηση, του αριθμητικού κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του εξυπηρετητή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κλπ.), τη χώρα προέλευσης, τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα της Εφαρμογής) και τα στοιχεία για τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία επίσκεψης σελίδων και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την Εφαρμογή, το οποίο πρέπει να συμπίπτει ή να εξουσιοδοτείται από το Υποκείμενο Δεδομένων, στον οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υποκείμενο δεδομένων

Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, ένωση ή οργανισμός εξουσιοδοτημένος από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)

Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, ένωση ή οργανισμός με το δικαίωμα, ή σε συνεργασία από κοινού με άλλον ελεγκτή δεδομένων, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένου τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος αυτής της εφαρμογής.

Αυτή η εφαρμογή

Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού με το οποίο συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Cookie

Μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές πληροφορίες

Ειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους Χρήστες: αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτισθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρου 10 της Οδηγίας ΕΚ n. 95/46/EC και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/EC, όπως αναθεωρήθηκε με την οδηγία 2009/136/EC, σχετικά με τα cookies, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) .

Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή.