Ανακύκλωση και

Με τη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τη συνεργασία με φορείς ανακύκλωσης και με καθημερινές δράσεις προσπαθούμε να προστατεύουμε το περιβάλλον

2000 +
κιλά ανά έτος

συνεισφέρουμε στην συλλογή ρυπογόνων ουσιών με τους κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών

15 %
λιγότερη κατανάλωση

χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία μας σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες που μειώνουν το ενεργειακό μας αποτύπωμα

15 +
ολοκληρωμένες δράσεις

προωθούμε μέσα από δράσεις την ανακύκλωση και τα οφέλη της

40 %
λιγότερο χαρτί

στοχεύουμε διαρκώς στη paperless λειτουργία και στη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερου χαρτιού

προσφέρουμε σε για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας

Στηρίζουμε κοινωφελείς οργανισμούς, σχολεία και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με προσφορά υλικών και δωρεάν υπηρεσιών.

Παράλληλα προωθούμε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά, εφήβους ή ενήλικες και προσφέρουμε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση τεχνολογιών και του διαδικτύου

για ένα διαδίκτυο για
για ένα διαδίκτυο για