Εταιρική ευθύνη

Η PCU προσπαθεί καθημερινά με αρκετές δράσεις να προστατεύει το περιβάλλον και να προσφέρει σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Με τη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τη συνεργασία με φορείς ανακύκλωσης και την εκμετάλλευση των διαθέσιμων καναλιών πληροφόρησης, η PCU

  • συνεισφέρει στην συλλογή ρυπογόνων ουσιών με τους κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, αναλωσίμων εκτυπωτών, λαμπτήρων και μπαταριών
  • προωθεί μέσα από δράσεις την ανακύκλωση και τα οφέλη της
  • χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες που μειώνουν το ενεργειακό της αποτύπωμα
  • στοχεύει διαρκώς στη paperless λειτουργία και στη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερου χαρτιού και ενέργειας
  • προωθεί την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά, εφήβους και ενήλικες
  • προσφέρει δωρεάν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση τεχνολογιών και του διαδικτύου
  • στηρίζει κοινωφελείς οργανισμούς, σχολεία και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με προσφορά υλικών και δωρεάν υπηρεσιών

Αναλυτικά για τις δράσεις μας μπορείτε να δείτε παρακάτω: